Dark Souls 3 – Lothric Castle

หลังจากที่คุณเอาชนะ Boss Dancer of the Boreal Valley ได้แล้ว ให้คุณจุด Bonfire ให้เรียบร้อย แล้วปีนขึ้นบันไดมาด้านบนครับ ให้เดินตรงเข้ามาด้านใน คุณก็จะเข้ามายัง Lothric Castle ครับ ในห้องแรกคุณจะเจอกับอัศวินและนักบวชที่คอย Heal และ Buff ให้อัศวินครับ ให้จัดการนักบวชก่อนแล้วค่อยจัดการอัศวินครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว ให้มาเก็บ Soul of a Crestfallen Knight ที่ด้านในสุดของห้องครับ

ds3_lothriccastle_1

จากนั้นให้คุณเดินมาทางด้านขวาต่อ ระหว่างทางคุณก็จะเจอกับอัศวินและนักบวชอีกอย่างละสองตัวครับ เมื่อจัดการแล้วเดินมาต่อ คุณก็จะเจอกับ Bonfire ครับ เสร็จแล้วให้เดินไปต่ออีกห้องครับ ทางด้านขวาให้คุณเก็บ Prayer Set จากหีบสมบัติครับ แล้วมาทางด้านซ้ายต่อ จะมี Titanite Chunk ให้เก็บอีกอันครับ ให้คุณเดินไปตามทาง ที่ทางด้านหน้าจะมีศัตรูดักอยู่หลายตัวครับ จัดการให้เรียบร้อยแล้วเดินลงไปทางซ้ายเพื่อเก็บ Titanite Chunk ครับ เสร็จแล้วเดินย้อนกลับมา เข้าไปที่ตัวอาคาร ให้ระวังอัศวินตัวใหญ่ทิ้งตัวมาโจมตีคุณครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บ Twinkling Titanite ที่ในห้องมาครับ จากนั้นปีนบันไดไปต่อ ที่กำแพงด้านซ้ายสุดนั้นจะเป็นกำแพงล่องหนให้โจมตีเพื่อไปต่อครับ เมื่อคุณเดินมาตามทาง คุณจะเจอกับ Winged Knight Set ให้เก็บ และมาต่อทางด้านซ้ายจะมี Sacred Bloom Shield ให้เก็บครับ เสร็จแล้วเดินกลับออกมาที่นอกอาคารได้เลยครับ

ds3_lothriccastle_2

เมื่อกลับออกมาจากอาคารให้เดินขึ้นไปต่อ ทางข้างหน้านั้นจะมีศัตรูอยู่หลายตัวครับ ให้ระวังตัวยิงธนูด้วยนะครับ จากนั้นให้เดินตรงไป และเก็บ Large Soul of a Weary Warrior ทางด้านซ้ายและมาเก็บ Titanite Chunk ทางด้านขวาครับ เมื่อเก็บเรียบร้อยแล้ว ให้เดินกลับมาแล้วขึ้นบันไดไปต่อครับ เดินมาตามทางเรื่อยๆ คุณจะเจอกับ Bonfire ที่อยู่ทางด้านซ้ายครับ ทางด้านซ้ายนั้นจะมี Ember ให้เก็บด้วยนะครับ จากนั้นให้คุณเดินขึ้นบันไดด้านหน้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายมาครับ คุณจะเจอกับอัศวินหนึ่งตัวและ Greatlance ให้เก็บครับ จากนั้นเดินย้อนกลับมาที่สะพาน เมื่อคุณกำลังจะข้ามสะพานจะมีมังกรบินมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับ โดยทั้งคู่จะพ่นไฟไว้ที่พื้น หากคุณโดนก็จะเลือดลดครับ ให้คุณมองมาที่ด้านล่าง เมื่อข้ามสะพานมาเกือบถึงอีกฝั่งจะมีทางทิ้งตัวลงไปอยู่ครับ ที่ทางด้านล่างจะมี Undead Bone Shard ที่อยู่ใต้สะพานให้เก็บครับ จากนั้นเดินบนทางเดินไปทางซ้ายของสะพาน (หันหน้าไปทางมังกร) ที่ซอกด้านล่างที่สุดทางนั้นจะมี Hollow ที่จะแปลงร่างอยู่ครับ ให้ทิ้งตัวลงไปจัดการมันก่อนเลยครับ จากนั้นให้เก็บ Twinkling Titanite ที่อยู่ใกล้ๆมาด้วยครับ แล้วเดินไปตามทางต่อ ที่ระหว่างทางนั้นจะมี Titanite Chunk 2 อันให้เก็บครับ เมื่อเดินมาเรื่อยๆ ทางด้านซ้ายก็จะมี Hollow ที่จะแปลงร่างอีกตัวครับ รีบวิ่งไปจัดการให้เรียบร้อย แล้วเดินเข้าไปด้านในต่อได้เลยครับ

ds3_lothriccastle_3

เมื่อเดินเข้ามาด้านในให้กลิ้งทำลายกล่องที่บัง Lightning Urn ให้เก็บครับ เมื่อเก็บมาแล้วเดินออกมาต่อ คุณจะเจอกับ Crystal Lizard และศัตรูตัวอื่นด้วยครับ จากนั้นให้เดินไปตามทาง ระหว่างทางนั้นให้คุณหันหลังกลับมาจะมีศัตรูปีนกำแพงมาโจมตีคุณด้วยครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้เดินไปต่อตามทาง ที่ด้านขวานั้นจะมี Large Soul of a Nameless Soldier ให้เก็บอยู่ครับ จากนั้นขึ้นมายังหอคอย ระหว่างที่จะลงไปอีกฝั่งนั้นคุณจะเจอกับอัศวินตัวใหญ่มาโจมตีครับ จัดการให้เรียบร้อยแล้วเดินไปต่อคุณก็จะเจอกับศัตรูอีกครับ ที่สุดทางจะมี Sniper Crossbow และ Sniper Bolt ให้เก็บอยู่ครับ จากนั้นกลับไปที่หอคอยแล้วเดินไปทางที่เก็บ Large Soul of a Nameless Soldier ก่อนหน้านี้ เมื่อทิ้งตัวลงไปจะพาคุณกลับไปยัง Bonfire ก่อนหน้าสะพานที่มีมังกรครับ

ds3_lothriccastle_4

จาก Bonfire ก็ให้เดินไปที่สะพานเหมือนเดิมครับ แต่รอบนี้ไม่ต้องข้ามไปครับ ให้คุณทิ้งตัวมาทางด้านขวาที่ทางเดินด้านล่าง แล้วเดินไปเก็บ Titanite Chunk มาครับ จากนั้นเดินย้อนกลับมาแล้วเดินไปตามทางต่อ เมื่อมาถึงบันได คุณจะเจอกับศัตรู 3 ตัวครับ ให้ระวังและจัดการให้เรียบร้อยแล้วเดินไปต่อ ถ้าหากคุณเดินไปต่อทางซ้าย คุณจะเจอกับอัศวินสองตัวครับ ให้คุณเดินขึ้นบันไดด้านขวามา เพื่อเข้ามาด้านในอาคารครับ จัดการศัตรูให้เรียบแล้ว แล้วเดินตรงไปเก็บ Large Soul of a Nameless Soldier มาจากศพครับ แล้วมาทางด้านขวาสุดจะมี Raw Gem ให้เก็บครับ ในห้องนี้จะมีบันไดลงไปด้านล่างอยู่ครับ เมื่อเดินลงมาด้านล่าง คุณจะเจอกับ Boreal Outrider Knight ให้ระวังให้ดีครับ เพราะค่อนข้างเก่งพอสมควรเมื่อจัดการได้แล้วคุณจะได้รับ Irithyll Rapier มาครับ ในห้องนี้จะมีหีบสมบัติอยู่ 4 หีบครับ โดยจะมี Twinkling Titanite , Spirit Tree Crest Shield , Titanite Scale และ Twinkling Titanite ให้เก็บครับ

ds3_lothriccastle_5

เสร็จแล้วให้เดินกลับขึ้นมาด้านบนแล้วเดินออกไปที่ด้านนอก จุดนี้คุณสามารถใช้เป็นจุดสำหรับยิงธนูเพื่อโจมตีมังกรได้ครับ แต่ถ้าไม่มีธนูก็ให้รีบวิ่งข้ามฝากไปอีกทาง รีบเข้าไปในอาคารด้านในครับ ทางด้านซ้ายจะมีศัตรูปาระเบิดไฟมาใส่ครับ ระวังถังระเบิดให้ดีครับ ด้านบนขวาก็จะมีตัวปาระเบิดใส่เช่นกันครับ ให้คุณมาทางด้านซ้าย ระวังศัตรูที่แอบอยู่ จัดการให้เรียบร้อยแล้วมาเก็บ Black Firebomb ครับ เสร็จแล้วให้ปีนบันไดทางขวาจากทางเข้าขึ้นไป แล้วเก็บ Large Soul of a Nameless Soldier มาครับ ทางด้านขวานั้นจะมีชิ้นส่วนของมังกรที่โผล่เข้ามาอยู่ครับ หากโจมตีจะมีตัวสีดำโผล่ออกมาโจมตีคุณครับ ให้จัดการด้วยไฟจะดีที่สุดครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ Titanite Chunk กับ Ember มาครับและมังกรที่พ่นไฟทั้งสองตัวก็จะหายไปครับ ให้ระวังศัตรูที่วิ่งมาจากระเบียงด้านซ้ายด้วยนะครับ ให้ออกจากห้องนี้ฝั่งตรงข้ามของมังกรครับ เลี้ยวขวามาตามทาง แล้วมาเก็บ Titanite Chunk ครับ เดินไปต่อเรื่อยๆจะเจอกับ Titanite Scale ให้เก็บอีกชิ้นครับ จากนั้นให้คุณลงไปเก็บของบริเวณที่มังกรพ่นไฟได้เลยครับ ซึ่งจะมี Lightning Urn , Refined Gem และ Ember ให้เก็บครับ

ds3_lothriccastle_6

จากนั้นให้เดินกลับมาในอาคารแล้วเดินขึ้นบันไดด้านหน้าไปครับ ให้จัดการศัตรูระหว่างทางให้เรียบร้อยแล้วเดินขึ้นมายังห้องด้านบน คุณจะเจอกับศัตรูและหีบสมบัติที่เป็น Mimic ครับ เมื่อจัดการได้แล้วคุณจะได้รับ Titanite Scale มาครับ และจะมี Pale Pine Resin ให้เก็บจากศพใกล้ๆด้วยครับ ที่ด้านหลังจะมีทางเดินออกไปด้านนอกซึ่งจะมีศัตรูอยู่ครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้เก็บ Titanite Scale มาครับ จากนั้นกลับเข้าห้องมา แล้วไปต่ออีกทาง ดึงคันโยกเพื่อเปิดประตูทำทางลัดไว้ครับ แล้วมาเก็บ Large Soul of a Weary Warrior ทางด้านขวาครับ จากนั้นทิ้งตัวลงมาด้านล่าง คุณจะเจอกับอัศวินและนักบวชครับ จัดการให้เรียบร้อย เดินลงบันไดกลางมาครับ บริเวณด้านล่างบันไดนั้นก็จะมีอัศวินและนักบวชอยู่นะครับ จัดการให้เรียบร้อยแล้วมาทางด้านขวาเพื่อเก็บ Ember ครับ จากนั้นให้เดินกลับขึ้นบันไดไปแล้วมาทางด้านซ้าย เดินไปตามทางจนออกมาจากอาคารได้เลยครับ

ds3_lothriccastle_7v2

หลังจากที่เดินออกมาแล้ว คุณจะมองเห็นห้อง Boss ที่ด้านหน้าครับ แต่ให้มาทางด้านขวาก่อนครับ แล้วเข้าไปที่ด้านในอาคาร เดินตรงขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วมาทางด้านขวาจะมี Rusted Coin ให้เก็บ และในหีบสมบัติจะมี Titanite Scale ให้เก็บครับ จากนั้นเดินไปต่ออีกทาง ออกมาด้านนอกแล้วมาทางขวาจะมี Red Tearstone Ring ให้เก็บครับ ที่บริเวณนี้คุณสามารถทิ้งตัวลงไปเก็บ Caitha’s Chime ได้ด้วยครับ หากคุณลงไป คุณจะไปยังบริเวณที่มีอัศวินสองตัวที่ใกล้ๆกับอาคารที่เราอ้อมหลบมังกรพ่นไฟตอนแรกแล้วให้กลับมาที่เดิมครับ นอกจากนี้ในอาคารนี้ยังมีที่ Summon NPC Eygon of Carim ไว้ช่วยสู้กับ Boss ด้วยครับ

ds3_lothriccastle_8

ให้ออกจากอาคารมาแล้วเดินตรงไปต่อครับ ให้มาเก็บ Sunlight Medal จากศพด้านซ้าย ซึ่งตรงนี้จะมีลิฟท์ที่ลงไปยังบริเวณแรกของที่นี่อยู่ครับ สามารถลงลิฟท์ไปแล้วขึ้นมาใหม่เพื่อทำทางลัดไว้ได้ครับ จากนั้นให้เดินไปต่อครับ เลี้ยวซ้ายมา คุณจะเจอกับบันไดให้ปีนขึ้นไปครับ ที่บนหลังคาด้านซ้ายนั้นจะมี Titanite Chunk ให้เก็บอยู่ครับ จากนั้นเดินมาที่หลังคาที่ทอดไปอีกฝั่ง เมื่อคุณเดินไปตามทางหลังคา คุณจะเจอกับศัตรูยิงธนูอยู่สองตัวและศัตรูถือขวานอีกหนึ่งตัวครับ จัดการให้เรียบร้อย แล้วเข้ามาด้านใน เดินไปที่บันไดด้านซ้ายแล้วปีนลงไปที่ห้องด้านล่างครับ ที่ห้องด้านล่างนั้นจะมี Knight’s Ring ให้เก็บครับ จากนั้นให้คุณเดินไปที่ทางเดิน คุณจะเจอกับอัศวินอยู่ครับ จัดการให้เรียบร้อยแล้วเดินไปตามทางเดินจนมาถึงอีกห้อง ที่ห้องนี้ทางด้านขวาจะมี Titanite Scale อยู่ในหีบสมบัติครับ และคุณก็จะเจอกับรูปปั้น Altar of Sunlight ทางด้านซ้าย ซึ่งคุณสามารถได้รับ Praise the Sun Gesture และสามารถเข้าร่วมสมาคม Warrior of Sunlight ได้ที่นี่ครับ จากนั้นให้เปิดประตูออกไปด้านนอกครับ

ds3_lothriccastle_9

เมื่อออกประตูมาให้มาทางด้านซ้ายครับ มายังริมๆกำแพงแล้วมองลงไปด้านล่าง คุณจะเจอกับศัตรูตัวดำๆอยู่ ให้ใช้ธนูไฟหรือระเบิดไฟจัดการจะดีที่สุดครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วศพมังกรก็จะหายไปครับ และคุณจะได้รับ Titanite Chunk กับ Ember มาครับ ให้คุณลงไปเก็บ Soul of a Crestfallen Knight ที่บริเวณนี้ต่อได้เลยครับ จากนั้นให้คุณเดินเข้าไปด้านใน จะมีหีบสมบัติที่เป็น Mimic อยู่ครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับ Sunlight Straight Sword ครับ  แล้วเดินขึ้นไปด้านบนต่อเพื่อเก็บ Braille Divine Tome of Lothric ครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ให้คุณเดินกลับไปยังห้อง Boss เพื่อสู้ได้เลยครับ

Boss : Dragonslayer Armour

ds3_lothriccastle_10

Dragonslayer Armour จะแพ้ทาง Frost (น้ำแข็ง) ครับ สามารถใช้อาวุธที่ตีธาตุมาได้ครับ เพราะเมื่อโจมตี 3-4 ครั้งจะทำความเสียหายได้มากเลยทีเดียวครับ Dragonslayer Armour จะมีการโจมตีแบบธรรมดาและแบบสายฟ้าครับ นอกจากนี้ยังมีตัวที่ช่วยโจมตีเราจากด้านข้างอีกตัว ซึ่งจะโจมตีมาเป็น Dark และ Fire ครับ ให้คุณพยายามอยู่ด้านหลัง Boss ไว้ครับ จะหลบได้ง่ายสุดและสามารถโจมตี Boss ได้ง่ายกว่าเดิมครับ เพราะ Boss ตัวนี้โจมตีได้ค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวครับ เมื่อเลือด Boss เหลือน้อยกว่าครึ่ง การโจมตีของ Boss จะพังราวสะพานทิ้งด้วยนะครับ ให้ระวังตกด้วยครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ Soul of Dragonslayer Armour มาครับ และให้คุณจุด Bonfire ได้เลยครับ

หลังจากที่จุด Bonfire ที่ห้อง Boss แล้วให้คุณเดินไปต่อครับ และมาทางด้านขวา ลงบันไดมาครับ คุณจะเจอกับ Titanite Chunk ให้เก็บครับ จากนั้นเดินกลับมาแล้วไปทางด้านหน้าต่อ คุณจะเจอกับอีก Bonfire ครับ ให้จุด Bonfire ให้เรียบร้อยและเตรียมไปต่อยัง Grand Archives ได้เลยครับ

lothric_castle_map1 lothric_castle_map2 lothric_castle_map3

สามารถดูตัวอย่างแนวทางการเล่นได้จาก Video ของเราได้เลยครับ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก

http://darksouls3.wiki.fextralife.com/Lothric+Castle

About untigame

Check Also

Dark Souls 3 – Side Quest

ใน Dark Souls 3 นอกจากเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมี Quest อื่นๆที่คุณสามารถทำได้เพิ่มเติมจากเนื้อเรื่องหลักด้วยครับ ซึ่งบาง Quest นั้นจะส่งผลต่อฉากจบของเนื้อเรื่องอีกด้วยครับ คุณสามารถดูรายละเอียด Quest ต่างๆของแต่ละ NPC ได้ตามด้านล่างเลยครับ ...

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...