Dark Souls 3 – Profaned Capital

เมื่อคุณเดินข้ามสะพานจาก Irithyll Dungeon มายัง Profaned Capital แล้วให้คุณลงบันไดมาต่อครับ และเดินมาอีกฝั่งเพื่อปีนบันไดขึ้นไปด้านบนต่อครับ เมื่อขึ้นมาด้านบน คุณจะเจอกับ Bonfire และ Stretch Out Gesture กับ Undead Bone Shard ให้เก็บใกล้ๆ Bonfire ครับ จากนี้จะมีทางไปอยู่สองทาง คือทางไปหา Boss กับไปสำรวจอีกบริเวณก่อนครับ แนะนำว่าควรไปสำรวจอีกที่ก่อนไปหา Boss ครับ

ds3_profanedcapital_1

ให้คุณปีนลงบันไดมาด้านล่าง คุณจะเจอกับกำแพงแตกที่คุณสามารถทิ้งตัวลงไปได้อยู่ครับ เมื่อทิ้งตัวลงมาแล้วให้เดินมาทางด้านซ้ายต่อ คุณจะเจอกับบันได ให้ปีนขึ้นไปเก็บ Rusted Coin ครับ จากนั้นกลับลงมาที่เดิม เดินไปต่อ คุณจะเจอกับ gargoyle มาโจมตีครับ ให้จัดการให้เรียบร้อย และเดินไปตามทางเพื่อเข้าไปด้านในอาคารครับ เมื่อเข้ามาด้านในให้คุณมาทางด้านซ้ายครับ เดินมาตามทาง คุณจะเจอกับ Crystal Lizard ให้จัดการให้เรียบร้อยก่อนที่มันจะวิ่งล่อคุณตกลงไปด้านล่างนะครับ จากนั้นเลี้ยวขวามาต่อครับ คุณจะเจอกับ Crystal Lizard อีกตัว เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้มาทางด้านซ้ายครับ แล้วเลี้ยวซ้ายต่ออีกที ที่สุดทางจะมี Rusted Gold Coin ให้เก็บครับ จากนั้นเดินย้อนกลับมาออกไปที่ทางเดินไม้ด้านนอก เลี้ยวขวามาเก็บ Blooming Purple Moss Clump ก่อนนะครับ

ds3_profanedcapital_2

ที่ด้านล่างนั้นจะเป็นบ่อ Toxic ครับ เมื่อติด Toxic แล้วเลือดจะลดเหมือนกับพิษครับ ซึ่งที่บ่อนี้จะมีศัตรูที่คล้ายๆกับแมงมุมอยู่หลายตัวครับ เมื่อลงมาแล้วให้มาเก็บ Purging Stone ที่เกาะเล็กๆทางขวาก่อนครับ เมื่อคุณหันหลังกลับมา คุณจะเห็นถ้ำที่สามารถเดินเข้าไปได้ ให้เดินเข้าไปเลยครับ ด้านในถ้ำก็จะมีศัตรูอยู่เช่นกัน เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้เก็บ Poison Gem กับ Cursebite Ring ที่อยู่ในถ้ำมาให้เรียบร้อยครับ จากนั้นเดินออกจากถ้ำไปที่เดิม ให้เดินมาทางด้านซ้ายก่อนครับ จัดการศัตรูระหว่างทางให้เรียบร้อย ที่สุดทางด้านซ้ายจะมี Shriving Stone อยู่ในซอกใกล้ๆอาคารอยู่ครับ จากนั้นให้คุณเปิดประตูเพื่อเข้าไปด้านในได้เลยครับ เมื่อเปิดประตูแล้ว ด้านในจะมีศัตรูคล้ายๆกับมืออยู่สามตัว ซึ่งมีเลือดค่อนข้างเยอะและโจมตีค่อนข้างแรง ให้ระวังด้วยนะครับ ให้เน้นโจมตีปุ่มๆที่อยู่ในมือและใต้ท้องครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ Eleonora มาครับ และที่ด้านในสุดของห้องนั้นจะมี Purging Stone ให้เก็บอีกตัวครับ เมื่อเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เดินออกมาที่บ่อ Toxic ได้เลยครับ

ds3_profanedcapital_3

หลังจากที่เดินออกมาจากอาคาร ให้คุณเดินตรงมาแล้วเลี้ยวซ้าย จะมีบันไดปีนขึ้นไปด้านบนอยู่ครับ เมื่อปีนขึ้นมาแล้วเดินมาตามทาง แล้วเลี้ยวขวาเข้ามาในอาคารอีกครับ ด้านในก็จะมีตัวคล้ายๆมือเหมือนก่อนหน้านี้ครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว ให้มาบริเวณกลางห้องเพื่อเก็บ Court Sorcerer Set ครับ ทางด้านมุมซ้ายของห้องนั้นจะมีหีบสมบัติที่เป็น Mimic อยู่ครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ Court Sorcerer’s Staff มาครับ และที่ทางด้านขวาของห้องจะมีบันไดที่เดินลงไปเก็บ Rubbish อยู่ด้วยครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เดินออกมาจากอาคารได้เลยครับ

ds3_profanedcapital_4

เมื่อเดินออกมาแล้วก็ให้เดินไปต่อตามทาง เดินขึ้นบันไดไปที่ด้านบนต่อครับ เลี้ยวขวามา คุณจะเจอกับ NPC ที่อยู่บนหลังคามาโจมตีคุณเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับ Logan’s Scroll มาครับ และที่สุดทางของหลังคาจะมี Poison Arrow ให้เก็บด้วยครับ จากนั้นให้เดินกลับมาที่บริเวณบันไดทางขึ้นมาบนหลังคา ให้คุณมองไปที่อาคารใกล้ๆจะมีหน้าต่างที่คุณสามารถวิ่งและกระโดดเข้าไปได้ครับ เมื่อเข้ามาแล้วให้คุณใช้ Old Cell Key เปิดประตูเข้าไปด้านใน ที่ด้านในห้องนั้นจะมี Covetous Gold Serpent Ring ให้เก็บอยู่ครับ และคุณจะเจอกับ NPC Siegward of Catarina ถ้าคุณทำ Quest ของเขามาครับ จากนั้นให้กลับไปที่ด้านบนหลังคา ที่บนหลังคานั้นจะมีทางที่คุณสามารถทิ้งตัวลงไปเก็บ Wrath of the Gods ที่ห้องด้านล่างได้ครับ เมื่อเก็บเรียบร้อยแล้วก็ให้เดินกลับมาที่เดิม แล้วเดินไปต่อครับ คุณจะไปโผล่ยัง Irithyll Dungeon ซึ่งจะเป็นทางที่ไปเก็บ Jailer’s Key Ring และสำรวจทางที่เหลือของ Irithyll Dungeon ครับ เท่านี้โซนนี้ก็เคลียร์แล้วครับ ให้คุณกลับไปที่ Bonfire แรกของ Profaned Capital เพื่อไปต่ออีกทางได้เลยครับ

ds3_profanedcapital_5

จาก Bonfire อันแรกให้คุณลงบันไดใกล้ๆมาครับ เสร็จแล้วให้เดินมาที่สะพาน คุณจะเจอกับ Gargoyle มาโจมตีคุณที่สะพาน พร้อมกับระวังตัวยิงไฟจากด้านล่างยิงไฟใส่คุณด้วยนะครับครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว ที่สะพานนั้นจะมีทางลัดที่สามารถทิ้งตัวลงไปด้านล่างได้อยู่ครับ แต่ให้คุณเดินมาตามสะพานก่อนครับ คุณจะเจอกับ Onislayer Greatarrow ให้เก็บครับ เมื่อข้ามสะพานมาถึงอีกฝั่งจะมี Large Soul of a Weary Warrior ให้เก็บอยู่ทางด้านซ้ายครับ แล้วเข้าประตูมาด้านใน ลงบันไดมาต่อ คุณจะเจอกับศัตรูคล้ายๆผู้คุมใส่ชุดสีขาวอยู่ 4 ตัวครับ ให้จัดการให้เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วเดินไปต่อตามทาง คุณจะเจอกับ Gargoyle ให้จัดการให้เรียบร้อย แล้วเลี้ยวขวามาคุณจะเจอกับผู้คุมชุดขาวอยู่รอบๆแจกันอันใหญ่ที่มีไฟอยู่ครับ ให้จัดการให้เรียบร้อยครับ แล้วเดินกลับไปที่สะพานทิ้งตัวลงมาด้านล่างครับ จะมี Onislayer Greatbow ให้เก็บอยู่ทางด้านซ้ายครับ จากนั้นทิ้งตัวลงมาต่อ ที่ด้านล่างจะมีเสาอยู่ทางด้านขวาซึ่งจะมี Rusted Coin ให้เก็บอยู่ครับ จากนั้นเดินไปต่อ ที่สุดทางก็จะมี Rusted Coin ให้เก็บอีกชิ้นครับ เมื่อเก็บครบเรียบร้อยแล้วก็ให้เดินกลับขึ้นมาด้านบน เลี้ยวขวามาต่อครับ ที่ห้องนี้จะมีผู้คุมชุดขาวอยู่หลายตัวและ Gargoyle ทางด้านขวาด้วยครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว ให้เดินมาที่หีบสมบัติทั้งสองหีบ ทั้งสองหีบเป็น Mimic ทั้งคู่เลยครับ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ Greatshield of Glory และ Rusted Gold Coin มาครับ ที่ทางด้านขวาของห้องจะมี Ember ให้เก็บด้วยครับ จากนั้นเดินย้อนกลับไปจากห้องนี้ เลี้ยวขวามา คุณจะเจอกับทางเข้าห้อง Boss ครับ

Boss : Yhorm the Giant

ds3_profanedcapital_6

Yhorm the Giant เป็นหนึ่งในสาม Lord of Cinder ครับ ถ้าคุณทำ Quest ของ Siegward of Catarina เขาจะมาช่วยคุณสู้ด้วยครับ Yhorm the Giant จะแพ้ทางสายฟ้าและอาวุธ Storm Ruler ครับ ซึ่งคุณสามารถเก็บได้ที่ห้อง Boss นี้ครับ ให้คุณวิ่งหลบการโจมตีและไปยังเก้าอี้อันใหญ่ที่สุดห้อง จะมี Storm Ruler ให้เก็บอยู่ครับ การใช้อาวุธนี้ในการโจมตี Boss นั้นให้คุณชาร์จจนมีลมอยู่รอบๆอาวุธแล้วโจมตีครับ จะเป็นสกิลโจมตีใส่ Boss ซึ่งสร้างความเสียหายได้รุนแรงเลยทีเดียวครับ แต่ละส่วนของ Boss นั้นจะได้รับความเสียหายไม่เท่ากันนะครับ หากโจมตีที่ขาของ Boss นั้นจะได้รับความเสียหายน้อย ตัวและแขนจะได้รับความเสียหายกลางๆ ส่วนหัวจะได้รับความเสียหายเยอะกว่าเดิมครับ การโจมตีของ Boss นั้นจะมีอยู่ไม่กี่ท่าครับ ซึ่งจะมีให้มือทุบลงมา ใช้ดาบฟันและเหวี่ยงไปเป็นวงกว้างครับ อีกท่าก็จะเป็นการใช้เท้าย่ำพื้นเพื่อสร้างความสะเทือนให้กับคุณครับ เมื่อคุณเอาชนะได้แล้วคุณจะได้รับ Cinders of a Lord และ Soul of Yhorm the Giant มาครับ หลังจากนั้นก็ให้จุด Bonfire ในห้อง Boss ให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จครับ

ถ้าคุณทำ Quest ของ Siegward of Catarina หลังจากจัดการ Boss เสร็จแล้วให้คุณใช้ Bonfire ไปที่อื่นแล้วกลับมาที่นี่อีกครั้ง ที่กลางห้อง Boss คุณสามารถเก็บ Storm Ruler , Pierce Shield และ Catarina Set ได้ครับ

ถ้าหากคุณจัดการ Boss ตัวนี้ที่เป็น lord of cinder ตัวที่ 3 คุณจะถูก Teleport มาที่ High Wall of Lothric เพื่อมาสู้กับ Dancer of the Boreal Valley ครับ

profaned_capital_map1 profaned_capital_map2

สามารถดูตัวอย่างแนวทางการเล่นได้จาก Video ของเราได้เลยครับ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก

http://darksouls3.wiki.fextralife.com/Profaned+Capital

About untigame

Check Also

Dark Souls 3 – Side Quest

ใน Dark Souls 3 นอกจากเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมี Quest อื่นๆที่คุณสามารถทำได้เพิ่มเติมจากเนื้อเรื่องหลักด้วยครับ ซึ่งบาง Quest นั้นจะส่งผลต่อฉากจบของเนื้อเรื่องอีกด้วยครับ คุณสามารถดูรายละเอียด Quest ต่างๆของแต่ละ NPC ได้ตามด้านล่างเลยครับ ...

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...