Dark Souls II – Shrine of Amana

ที่ Shrine of Amana แห่งนี้เต็มไปด้วยน้ำอยู่เต็มพื้นค่อนข้างทั่วบริเวณเลยครับ เลยทำให้เราเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างลำบากพอตัว นอกจากนี้ยังมีตัวนักเวทย์ที่ยิงเวทย์ใส่เราในระยะไกลค่อนข้างเยอะ แนะนำว่าควรจะพกของกันเวทย์มาด้วยนะครับ และถ้ามีอาวุธหรือเวทย์โจมตีระยะไกลก็ให้พกมาด้วยเป็นดีครับ

สามารถดูตัวอย่างการเล่นได้จาก Video ของเราเลยครับ

จาก Bonfire อันแรกของที่นี่ให้เราเดินลงตามบันไดมาครับ ที่ด้านซ้ายนั้นจะมีประตูให้เราเปิดออกไปด้านนอก เราจะเจอกับศพที่ติดอยู่ที่กิ่งไม้ให้ทำลายกิ่งไม้เพื่อที่ของที่อยู่กับศพจะได้ร่วงลงไปด้านล่างครับ จากนั้นเดินไปต่อที่สุดทางจะมีโพลงซึ่งจะมีศัตรู 1 ตัวและหีบสมบัติที่มี Wilted Dusk Herb 2 อันกับ Skeptic’s Spice ให้เก็บครับ จากนั้นกลับมาเดินลงบันไดมาต่อด้านล่างจะมี Large Soul of a Nameless Soldier ให้เก็บบริเวณใกล้ๆบันไดที่เราลงมาครับ จากนั้นเดินออกมาข้างนอกจะมีศัตรู 1 ตัว แล้วเดินไปทางด้านขวาที่ที่เราตีให้ศพร่วงลงมาด้านล่างจะมี Flame Butterfly กับ Twinkling Titanite ให้เก็บครับ

Dark Souls II – Shrine of Amana

ย้อนกลับมาที่ทางเดิน รอบๆทางเดินจะมีศัตรูที่แอบอยู่ในน้ำระหว่างทางด้วยนะครับ ให้ควรดูให้ดีๆ เมื่อเดินไปต่อจนเข้าไปด้านในบ้าน คุณก็จะพบกับ NPC ผู้หญิงอยู่ครับ ให้คุณคุยกับเธอเรื่อยๆ คุณก็จะได้รับ Smooth & Silky Stone มาครับ จากนั้นเดินออกจากบ้านไปต่อครับ ที่ด้านขวาของทางออกนั้นจะมีหีบสมบัติที่มี Crimson Water 3 อันให้เก็บครับ จากนั้นเดินไปต่อตามทาง จัดการศัตรูที่อยู่ตามข้างทางและบนทางเดินให้เรียบร้อย คุณจะมาถึงตรงที่มี item ให้เก็บหลายชิ้นครับ เริ่มจากทางด้านซ้ายจะมี Soul of a Lost Undead กับ Torch 3 อันให้เก็บครับ ทางด้านขวาจะมี Soul of a Lost Undead กับ Skeptic’s Spice ให้เก็บครับ ส่วนตรงกลางนั้นจะมี Large Soul of a Proud Knight ให้เก็บครับ ก่อนที่จะเราจะไปต่อที่ถ้ำด้านหน้าให้เราเดินมาทางซ้ายมาเก็บ Dragon Charm จากหีบสมบัติก่อนครับ

Dark Souls II – Shrine of Amana

เมื่อเข้ามาในถ้ำด้านใน จะมีศัตรูด้านหน้าและมีซอกทางด้านซ้ายที่มีศัตรูหลายตัวเลยทีเดียวครับ แนะนำว่าให้โจมตีระยะไกลทีละตัวเอาครับ จากนั้นก็เข้าไปเก็บ Twinkling Titanite กับ Smooth & Silky Stone 3 อันในหีบด้านในครับ จากนั้นให้เดินไปต่อ คุณจะเจอกับประตูหมอกครับ แต่ไม่ใช่ประตูหมอกที่มี Boss ครับ แค่เป็นทางไปต่อครับ ให้เราเดินไปต่อตามทาง ระวังตัวนักเวทย์ยิงเวทย์ใส่เราจากไกลๆด้วยนะครับ ที่ซากปรักหักพังทางด้านขวานั้นคุณจะเจอกับ Bonfire อันที่สองครับ ระวังศัตรูที่อยู่ในน้ำด้วยนะครับ

Dark Souls II – Shrine of Amana

จาก Bonfire ให้เราไปต่อตามทาง คอยจัดการศัตรูระหว่างทางให้ดีๆนะครับ ที่บริเวณด้านซ้ายจะมีที่ให้ใส่ Pharros’s Lockstone เพื่อเข้าไปเก็บอาวุธ Helix Halberd จากหีบสมบัติด้วยนะครับ และที่ซากปรักหักพังด้านหน้าจะมี Fire Seed ให้เก็บจากศพด้วยครับ จากนี้จะไปได้ทางซ้ายและทางขวานะครับ แนะนำให้ไปทางซ้ายก่อนซึ่งจะมีศัตรู 1 ตัว จากตรงนี้เราจะมองเห็นรากไม้ที่บังประตูอยู่ไกลๆ ซึ่งประตูนั้นเราจำเป็นต้องจัดการ King Vendrick ก่อนถึงจะเปิดได้ครับ จากนั้นก็เดินไปตามทางต่อครับ ทีนี้เราจะไปทางด้านขวากันนะครับ ซึ่งตรงนี้จะมีศัตรูระหว่างทางและนักเวทย์ด้วยรวมทั้งศัตรูตัวยักษ์ที่เราเจอตอนแรกๆอีกตัวด้วยครับ จัดการให้เรียบร้อยเลยครับ และที่ทางขวาจะมีซากปรักหักพังที่เราสามารถเดินไปต่อได้ครับ ให้เราเดินไปเลยครับ จัดการศัตรูที่อยู่ในน้ำระหว่างทางและคอยหลบเวทย์จากนักเวทย์ตามหลังเสา ค่อยๆเดินเข้าไปครับ ระวังตกน้ำด้วยนะครับ เมื่อเดินไปจนสุดทางจะมี Estus Flask Shard ให้เก็บครับ และจะมีหีบสมบัติที่มีเวทย์ Sunlight Blade ให้เก็บด้วยครับ จากนั้นก็เดินย้อนกลับมาได้เลยครับ

Dark Souls II – Shrine of Amana

ตรงนี้จะมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยครับ ด้านในบ้านจะมี Large Soul of a Proud Knight กับ Old Radiant Lifegem ให้เก็บจากศพครับ ถ้าออกจากอีกประตูของบ้านคุณก็จะเจอกับศัตรู 1 ตัวครับ จากนั้นให้ย้อนออกจากบ้านมาแล้วไปทางซ้ายของบ้านแทนครับ ตรงนี้จะมีทางไปต่อได้สบายกว่าครับ ตรงนี้จะมีนักเวทย์และศัตรูที่อยู่ในน้ำครับ ให้ระวังนักเวทย์แถวนี้ให้ดีนะครับเพราะค่อนข้างเยอะเลยครับ ที่ทางด้านซ้ายนั้นจะมีรากไม้ที่คุณสามารถทำลายเพื่อเข้าไปด้านในได้ครับ ที่ด้านในจะมีศัตรูตัวยักษ์และจะมีชุด Singer’s Dress กับแหวน Life Ring+2 ให้เก็บครับ และที่ทางด้านขวาจากบ้านหลังนี้ไกลๆจะมีเวทย์ Fire Tempest ให้เก็บจากหีบสมบัติด้วยนะครับ

Dark Souls II – Shrine of Amana

ให้จัดการนักเวทย์และศัตรูในน้ำให้หมดบริเวณนี้ครับ และจะมีศัตรู 3 ตัวยืนเฝ้าหน้าประตูหมอกด้วยครับ ให้จัดการให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเข้าประตูหมอกไปให้มาที่ซอกด้านขวาจะมี Soul of a Hero กับ Divine Blessing ให้เก็บจากศพด้วยครับ จากนั้นให้เข้าประตูหมอกมาด้านในถ้ำได้เลยครับ ที่ด้านในถ้ำนั้นจะเต็มไปด้วยศัตรูที่เป็นเห็ดหลายตัวเลยครับ จัดการให้เรียบร้อยครับ ด้านในถ้ำนี้จะมี Bonfire อันที่สามด้วยครับ

Dark Souls II – Shrine of Amana

จาก Bonfire อันที่สามนั้นให้เราเดินออกไปทางที่มีศัตรูเห็ดตัวใหญ่ครับ เมื่อออกมาด้านนอกให้ไปทางขวาจะมีซอกเล็กๆให้ไปเก็บ Large Soul of a Proud Knight กับ Green Blossom จากศพครับ ที่บริเวณนี้ก็จะมีนักเวทย์ด้วย ระวังด้วยนะครับ ที่ลานตรงที่มีนักเวทย์จะมีศัตรูที่อยู่ในน้ำด้วยครับ นอกจากนั้นตรงนี้จะมี NPC Peculiar Kindalur มาโจมตีเราด้วยครับ จัดการให้เรียบร้อยและตรงนี้จะมีของให้เก็บหลายชิ้นเลยครับ ที่ใกล้ๆกับที่เรามาจะมี Skeptic’s Spice ให้เก็บครับ ถัดมาจะมีอาวุธ Red Iron Twinblade กับ Soul of a Proud Knight ให้เก็บครับ ที่ตรงนักเวทย์ตัวด้านขวาจะมี Soul of a Brave Warrior กับ Petrified Dragon Bone ให้เก็บครับ และที่ศพบนซากปรักหักพังจะมีเวทย์ Homing Crystal Soulmass ให้เก็บครับ

จากนั้นให้ไปต่อที่ทางด้านซ้ายจะมีนักเวทย์อยู่หนึ่งตัวและที่สุดทางจะมี Large Soul of a Proud Knight กับ Green Blossom ให้เก็บครับ จากนั้นก็ไปต่อตามทาง เปิดประตูเข้าไปด้านใน คุณจะเจอกับ NPC ที่เมื่อคุณเข้าไปคุยแล้วจะหายไปครับ และเมื่อเดินไปต่อคุณก็จะเจอกับประตูหมอกที่เข้าไปสู้กับ Boss Demon of Song ครับ

วิธีต่อสู้กับ Boss Demon of Song

Boss Demon of Song นั้นเป็นกบขนาดยักษ์ครับ ซึ่งแพ้ทางสายฟ้า ถ้าหากมีเวทย์หรือเคลือบสายฟ้าที่อาวุธจะช่วยโจมตีได้แรงมากครับ Boss ตัวนี้ค่อนข้างอ่อนแอครับ แต่คุณจะโจมตี Boss ตัวนี้ได้ต่อเมื่อ Boss เปิดเกราะบริเวณหัวออกมาครับ ถ้าเกราะปิดอยู่จะโจมตี Boss ไม่เข้าครับ

Dark Souls II – Shrine of Amana

สำหรับสายโจมตีประชิด

ถ้าเข้าประชิด Boss ตัวนี้ Boss ตัวนี้มันจะเอามือสองข้างออกมาโจมตีเราครับ ซึ่งถ้า Boss เอามือออกมาแสดงว่าเกราะที่ด้านหน้าเปิดครับ ให้หลบการโจมตีของมือทั้งสองข้างของ Boss ให้ดีครับ แล้วคอยโจมตีสวนกลับครับ ซึ่ง Boss จะใช้มือโจมตีประมาณ 3-4 ครั้งแล้วก็ปิดเกราะกลับเข้าไปครับ ให้ระวัง Boss เอามือจับเราทั้งสองข้างก็พอครับ เพราะว่าท่านี้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับ อีกท่าก็คือ Boss ทิ้งตัวลงมาทับครับ

สำหรับสายโจมตีระยะไกล

ให้ใช้เทคนิคเดียวกันกับสายโจมตีประชิดเลยครับ เพราะถ้าคุณทิ้งระยะไกลจาก Boss แล้วนั้น Boss ก็จะทั้งพุ่งเข้ามาหาและกระโดดเข้ามาหาอยู่ดีครับ Boss ตัวนี้จะมีท่าระยะไกลคือพ่นน้ำใส่เราได้ครับ เข้าไปใกล้ๆ Boss ล่อให้ Boss ใช้มือทั้งสองข้างโจมตีแล้วยิงเวทย์หรือธนูใส่ไปเรื่อยๆจะดีกว่าครับ

Dark Souls II – Shrine of Amana

เมื่อสู้กับ Boss Demon of Song ชนะแล้วคุณก็จะได้รับ Demon of Song Soul กับ Key to the Embedded ครับ ซึ่งเป็นกุญแจที่เอาไว้เปิดกรงด้านบนที่ Drangleic Castle ก่อนทางไป Kings Passage เพื่อปล่อยผู้หญิงที่อยู่ด้านในกรงและจะได้แหวน Ring of the Dead มาครับ จากนั้นก็เดินไปต่อตามทางจนถึงซากปรักหักพัง ให้คุณไปทางด้านขวาที่มีบันไดก่อนครับ ที่ด้านขวาของบันไดจะมีหีบสมบัติที่มี Magic Arrow 20 อันให้เก็บครับ จากนั้นเดินขึ้นบันไดไป จะมี Bonfire อยู่ครับ ให้ขึ้นบันไดไปต่อ ตรงนี้จะมีประตูอยู่ครับ แต่คุณต้องเป็น Hollow ถึงจะเปิดได้ครับ เมื่อเปิดประตูแล้วจะมีศัตรูคลานอยู่กับพื้น 3 ตัวครับ จากนั้นให้ไปต่อตามทางที่สุดทางจะมีศัตรูนักเวทย์อยู่ด้วยครับ ให้จัดการให้เรียบร้อย เมื่อเดินเข้าไปด้านใน คุณจะเจอกับ NPC Milfitano ให้คุยกับเธอจนกว่าคุณจะได้รับ Divine Blessing กับ Smooth & Silky Stone จากเธอครับ

Dark Souls II – Shrine of Amana

จากนั้นก็ให้ลงบันไดมาด้านล่าง ที่ด้านล่างจะมีช่องให้คุณไปเก็บ Fire Seed จากศพครับ จากนั้นเดินออกมาด้านนอก ที่ด้านขวาของบันไดจะมีซอกเล็กๆที่เดินเข้าไปเก็บ Bonfire Ascetic จากหีบสมบัติครับ และที่ทางด้านซ้ายของบันไดก็จะมีทางเดินไปเก็บอาวุธ Manslayer จากหีบสมบัติข้างๆบันไดด้วยครับ จากนั้นก็ย้อนกลับไปที่ Bonfire ล่าสุดแล้วไปที่ซากปรักหักพังที่เราเลยมาก่อนครับ ที่ด้านในจะมีลิฟท์ให้เราไปต่อครับ เมื่อลงลิฟท์มาถึงด้านล่าง แล้วเดินไปต่อ คุณก็จะมาถึงยัง Undead Crypt แล้วครับ

About untigame

Check Also

Dark Souls 3 – Side Quest

ใน Dark Souls 3 นอกจากเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมี Quest อื่นๆที่คุณสามารถทำได้เพิ่มเติมจากเนื้อเรื่องหลักด้วยครับ ซึ่งบาง Quest นั้นจะส่งผลต่อฉากจบของเนื้อเรื่องอีกด้วยครับ คุณสามารถดูรายละเอียด Quest ต่างๆของแต่ละ NPC ได้ตามด้านล่างเลยครับ ...

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...