The Sims 4 Get to Work : Doctor

อาชีพ Doctor จะมีให้เล่นใน The Sims 4 Get to Work ครับ เป็น 1 ใน 3 อาชีพของส่วนเสริม Get to Work โดยคุณจะสามารถติดตาม Sim ไปได้ถึงที่ทำงานครับ ซึ่งอาชีพนี้คุณจะรับบทเป็นคุณหมอที่คอยรักษา Sims ที่ไม่สบายครับ สถานที่ทำงานของอาชีพนี้ก็คือโรงพยาบาลครับ

sims-4-doctor-career-guide

วิธีการเล่นอาชีพ Doctor

อาชีพ Doctor ในตอนเริ่มต้น ส่วนใหญ่คุณจะอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นหลักครับ เมื่อเลื่อนขั้นแล้วคุณก็จะสามารถตรวจคนไข้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและไปตรวจตามบ้านได้อีกด้วยครับ คุณสามารถใช้เครื่องมือที่อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆ เช่นเครื่อง X-ray หรือ Medical Treadmills ได้อีกด้วย เมื่อคุณเลื่อนขั้นไปมากขึ้นคุณก็จะสามารถผ่าตัดรักษาคนไข้รวมทั้งทำคลอดให้กับ Sim ได้อีกด้วยครับ

วิธีเพิ่มระดับความสามารถของอาชีพ

ให้ คุณไปทำงานในอารมณ์แบบ Happy หรือจะให้ดีกว่านั้นต้อง Focused ครับ ซึ่งสามารถทำได้โดยค้นหา Simpedia ที่ Computer ที่บ้านของคุณเพื่อเพิ่มค่า Focused +1 เป็นเวลา 4 ชั่วโมงครับ และวิธีอื่นๆทางด้านล่างเลยครับ

  • ไปทำงานโดยมีอารมณ์ในเชิงบวก (Focused)
  • สำเร็จภารกิจในแต่ละวัน
  • เพิ่มระดับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
  • เรียนรู้และเพิ่มระดับ Logic Skill เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีในการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เครื่อง Chemical Analyzer หรือ X-Ray Machine
  • เรียนรู้และเพิ่มระดับ Handiness Skill เพื่อช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ที่พังในที่ทำงาน

วินิจฉัยโรคคนไข้จากอาการต่างๆ

sims-4-doctor-career-examine-2

คนไข้ที่มารักษานั้นจะแสดงอาการของโรคที่เป็นให้เราได้เห็นด้วยครับ เราสามารถสังเกตอาการของคนไข้เพื่อช่วยทำให้รักษาโรคให้คนไข้ได้ถูกต้องได้ง่ายๆได้ด้วยครับ

อาการ โรค การรักษา
• มีน้ำออกจากหู
• แสดงอาการปวดหัว
Bloaty Head ฉีดยา
• ถูที่ท้อง
• คิดเรื่องอาหาร/เครื่องวัดอุณหภูมิ
• หัวเราะ
• มีลายเหมือนเสือที่ตัว
• ปล่อยแก๊ส
Gas-and-Giggles สั่งยาให้ทาน
• มีจุดตามตัว
• จาม
• ไอ
Llama Flu ฉีดวัคซีน
• มีดาวขึ้นบนหัว
• มีลายที่ตัว
• วิงเวียนศีรษะ
Starry Eyes สั่งยาให้ทาน
• มีไข้ (ไอน้ำขึ้นที่หัว)
• มีจุดตามตัว
• คัน
• คิดถึงเครื่องวัดอุณหภูมิ
Sweaty Shivers ฉีดวัคซีน
• คัน
• หัวเราะ
• มีลายเหมือนเสือที่ตัว
Itchy Plumbob ผ่าตัด
• มีไข้ (ไอน้ำขึ้นที่หัว)
• ถูที่ท้อง
• คิดถึงขวดยา
Burnin’ Belly ผ่าตัด
• มีดาวขึ้นบนหัว
• จาม
• คัน
• ไอ
• มีลายขึ้นที่ตัว (1 ใน 3 ลาย)
The Triple Threat ผ่าตัด

เมื่อคุณรักษาคนไข้ได้สำเร็จคนไข้ก็จะเดินทางกลับบ้านครับ

การทำคลอด

deliver-baby

คุณสามารถทำคลอดให้กับ Sim ได้เมื่อคุณเล่นอาชีพ Doctor ถึงขั้นที่ 8 ครับ คุณจะพบกับ Sim ที่ตั้งท้องมาที่โรงพยาบาล ให้คุณพา Sim ที่ตั้งท้องไปยังห้องผ่าตัดเพื่อทำคลอดได้ครับ และเมื่อคุณเล่นถึงขั้นที่ 6 คุณก็สามารถที่จะกำหนดเพศของลูกที่อยู่ในท้องของ Sim ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Sim ผู้ชายที่ตั้งท้องโดยถูก Alien ลักพาตัวไปก็ได้เช่นกันครับ

คุณสามารถทำให้ลูกที่คลอดออกมาเป็นเพศหญิงด้วยการกิน Strawberries และฟังเพลง POP ครับ ส่วนเพศชายก็ให้กิน Carrots และฟังเพลง Alternative ครับ

ออกไปตรวจตามบ้าน

doctor-career-house-calls

ในขณะที่คุณเล่นอาชีพนี้คุณสามารถที่จะถูกเรียกให้ไปตรวจตามบ้านได้ครับ คุณจะไม่ไปก็ได้ โดยการปล่อยผ่านไป ซึ่งไม่กระทบกับประสิทธิภาพการทำงานของอาชีพครับ และคุณสามารถตอบรับการไปตรวจตามบ้านได้จากที่โต๊ะด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อไปยังบ้านที่ต้องการให้ไปตรวจครับ เมื่อคุณมาถึงที่บ้านคนไข้ ก็ให้คุณทำการตรวจรักษาคนไข้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในวันนั้น เมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาที่โรงพยาบาลครับ

รายละเอียดของอาชีพ Doctor ในแต่ละขั้น

unlocks-level-10

ขั้น ตำแหน่ง ค่าจ้าง เวลาทำงาน $/ต่อวัน งานประจำวัน & สิ่งที่ต้องการในการเลื่อนขั้น รางวัลในการเลื่อนขั้น
1 Medical Intern $18/hour Fri-Tue 7AM-3PM $144/day ช่วยงานที่โรงพยาบาล
2 Orderly $23/hour Sat-Wed 7AM-3PM $184/day รักษาผู้ป่วย 2 คน $192
Doctor Xavier Ray’s Display
Not So Blind Eye Chart
Intern outfit (ชุด)
3 Medical Assistant $35/hour Sun-Thu 8AM-4PM $280/day รักษาผู้ป่วย 3 คน $256
สามารถใช้เครื่อง X-Ray Machines ตรวจคนไข้ได้
Give Medical Advice (ให้คำแนะนำทางการแพทย์)
Give Bad Medical Advice (ให้คำแนะนำทางการแพทย์ในทางไม่ดี) เมื่อคุณ Mischief Level 3
4 Medical Technologist $49/hour Mon-Fri 9AM-5PM $392/day ประสบความสำเร็จในการวินิจฉัยและรักษาคนไข้ $312
Defeat the Darkness Surgical Light
สามารถใช้เครื่อง Medical Treadmills ตรวจคนไข้ได้
Patient outfit (ชุด)
5 Assistant Nurse $68/hour Tue-Wed, Fri, Sun 6AM-4PM $680/day ประสบความสำเร็จในการวินิจฉัยและรักษาคนไข้ 2 คน $384
Restless Thankless Medical Stool
สามารถใช้เครื่อง Surgery Tables ผ่าตัดคนไข้ได้
Check Hotness
6 R.N. $95/hour Wed-Thu, Sat, Mon 7AM-5PM $950/day ประสบความสำเร็จในการวินิจฉัยและรักษาคนไข้ 3 คน $576
Doctor of Medicine Diploma
กำหนดเพศให้กับทารกในท้อง
7 Doctor – General Practitioner $135/hour Thu-Fri, Sun, Tue 8AM-6PM $1350/day ผ่าตัดคนไข้ 3 คน $816
Seat of Health
Doctor uniform (ชุด)
8 Medical Specialist $195/hour Sun-Mon, Wed, Fri 9AM-7PM $1950/day ทำคลอด 1 คน $1136
The Diligent Doctor’s Desk
Sickness Resistance Trait
9 Surgeon $245/hour Wed-Thu, Sat, Mon 9AM-7PM $2450/day ประสบความสำเร็จในการวินิจฉัยและรักษาคนไข้ 5 คน $1496
Skelly Sim
10 Chief of Staff $280/hour Mon-Tue, Thu-Fri 9AM-7PM $2800/day ไปทำงาน $1720
“General Hospital” (ตัวอย่างห้องราคา $7,685)

Sickness Resistance Trait

sickness-resistance-trait

เมื่อคุณเล่นอาชีพ Doctor มาถึงขั้นที่ 8 คุณก็จะได้รับ Sickness Resistance Trait ซึ่งก็คือภูมิคุ้มกันโรค ทำให้มีโอกาสป่วยน้อยลงรวมทั้งหายป่วยได้ไวขึ้นอีกด้วยครับ

ชุดของอาชีพ Detective ที่ปลดล็อคในแต่ละขั้น

Intern outfit ปลดล็อคที่ขั้น 2
Intern outfit ปลดล็อคที่ขั้น 2

 

Patient outfit ปลดล็อคที่ขั้น 4
Patient outfit ปลดล็อคที่ขั้น 4
Doctor uniform ปลดล็อคที่ขั้น 7
Doctor uniform ปลดล็อคที่ขั้น 7

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก

http://sims-online.com/sims-4-doctor-career-guide-active/

http://www.carls-sims-4-guide.com/careers/gettowork/doctor/

About untigame

Check Also

Dark Souls 3 – Side Quest

ใน Dark Souls 3 นอกจากเนื้อเรื่องแล้วก็ยังมี Quest อื่นๆที่คุณสามารถทำได้เพิ่มเติมจากเนื้อเรื่องหลักด้วยครับ ซึ่งบาง Quest นั้นจะส่งผลต่อฉากจบของเนื้อเรื่องอีกด้วยครับ คุณสามารถดูรายละเอียด Quest ต่างๆของแต่ละ NPC ได้ตามด้านล่างเลยครับ ...

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...